clcsBrokenHillHeaderThinLines

Budget Submissions


2021 – 22

February 2021 – CLCs Australia Federal Budget Submission 2021-2022 

2019 – 20

February 2019 – Federal Budget Submission 2019-2020

2018- 19

2018-2019 – NACLC Federal Budget Submission 2018-2019 

2017 – 18

2017-2018 – NACLC submission on the Federal Budget 2017-2018